top of page

OVER MIJ

Mijn naam is Leonie de Boer. Ik ben zelfstandig orthopedagoog (MSc.) In 2009 heb ik de Pabo afgerond en heb ik een paar jaar in het onderwijs gewerkt. Daarnaast volgde ik de master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht. Mijn afstudeerstage richtte zich op het werkveld Leerproblemen en in dit werkveld ben ik sindsdien werkzaam geweest.

Leonie_de_Boer.jpg

VISIE EN WERKWIJZE

alleen logo.png

In de begeleiding van kinderen staan bij mij de drie psychologische

basisbehoeften (Deci & Ryan) centraal om ontwikkeling en motivatie te bevorderen. Het gaat daarbij om relatie, competentie en autonomie. In de praktijk besteed ik veel aandacht aan het kind leren kennen en het opbouwen van een band, om een positieve relatie te ontwikkelen. Ik vind het belangrijk dat uw kind met plezier naar de begeleiding komt. Doordat de begeleiding aansluit op het niveau van uw kind, wordt er gewerkt in de leerzone van uw kind. Dit bevordert het competentiegevoel. Uw kind werkt met taken die uitdagend genoeg zijn, waardoor het succeservaringen zal krijgen. Deze dragen bij aan een positieve competentiebeleving.  De autonomie wordt bevorderd doordat ik samen met uw kind kijk naar de wensen en behoeften van uw kind. De leerdoelen worden samen afgestemd rondom de hulpvraag waarmee ouders contact hebben opgenomen. Als deze behoeften worden vervuld, dan voelt een kind zich fijn, groeit de motivatie en inzet en ontstaat er zin in leren. Dit vergroot vervolgens weer het zelfvertrouwen: "Believe you can, and you're halfway there". 

 

Tot slot vind ik het contact met de school en ouders belangrijk. We zijn immers met zijn allen bezig met de leerontwikkeling van uw kind. Hoewel de begeleiding is afgestemd op het niveau en de vaardigheden van uw kind en naast de stof van school kan worden aangeboden, is het goed om hierover contact te blijven houden zodat er gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis en expertise. 

Gelukkige jonge geitjes met boeken
Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors

The Library is Empty.
Try again later.
bottom of page